Toimintasuunnitelma

Johdanto

Kahdeksannen kokonaisen toimintakauden tavoitteena on tehdä ammattiosastoa tutuksi yksityissektorin superilaisille sekä saada ihmisiä tulemaan tapahtumiin, kohottaa näkyvyyttä ja tietoisuutta ammattiosastosta.

Tavoitteena innostaa uusiakin henkilöitä mukaan ammattiosaston toimintaan.

Hallitustoiminta

Hallitus kokoontuu kuukausittain. Kokoontumisissa on kesätauko kesä- ja heinäkuussa. Kokoontumispaikka on Kansalaistoimintakeskus Matara, Matarakatu 6, Jyväskylä.

Hallitus pitää n. kaksi kertaa vuodessa ideointipäivän, jossa suunnitellaan tulevaa toimintaa.

Jäsenhankinta

Ammattiosasto perehtyy alueensa työpaikkoihin ja luo yhteyksiä muihin ammattiosastoihin sekä jäseniin saadakseen lisää yhdysjäseniä ja aktivoidakseen heitä mukaan ammattiosaston toimintaan.

Ammattiosasto ylläpitää jo hankittuja yhteyksiä superilaisiin.

Uudet jäsenet toivotetaan tervetulleiksi mukaan ammattiosaston toimintaan henkilökohtaisella kirjeellä.

Jäsenrekisterinhoitaja toimittaa kuukausittaiset jäsenrekisteriraportit sekä puheenjohtajalle että sihteerille. Näiden perusteella postitetaan onnittelu- ja infokirjeet.

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta

Ammattiosasto tekee työtä superilaisten valitsemiseksi luottamusmiestehtäviin.

Ammattiosaston hallituksen jäsenistä useat toimivat myös luottamustehtävissä että työsuojeluvaltuutettuina.

Tarvittaessa olemme tukemassa työpaikoilla jäseniämme työnantajien luvalla.

Ammattiosasto tukee ja neuvoo jäseniään ja työpaikkojen henkilöstöedustajia paikallisissa neuvotteluissa, työehtosopimukseen liittyvissä asioissa sekä ammatillisen edunvalvonnan kysymyksissä.

Jäseniä tiedotetaan ammattiosaston netti- ja facebook-sivuilla, että mieltä askarruttavissa asioissa toivotaan yhteydenottoa ensisijaisesti oman työpaikan luottamusmieheen, sen jälkeen ammattiosaston puheenjohtajaan tai muihin ammattiosaston hallituksen jäseniin ja vasta sitten ammattiliittoon.

Jäsenet tavoittavat puhelimitse ammattiosaston puheenjohtajan ja sihteerin. Pyrimme mahdollisimman pitkälle jo puhelimitse auttamaan jäseniä ongelmatilanteissa. Olemme myös valmiita ottamaan jäseniämme mukaan ammattiosaston kuukausittaisiin kokouksiin tarpeen mukaan.

Suhdetoiminta

Olemme yhteydessä Keski-Suomen yrittäjiin/yrityksiin, jotta saisimme yhteistyökumppaneita ammattiosastollemme. Monien yritysten kanssa olemme pitäneet vuosittain yhteyttä sekä järjestäneet jo perinteeksi muodostuneita tapahtumia jäsenille.

Muistetaan jo saatuja yhteistyökumppaneita esim. joulukorteilla ja ylläpidetään yhteyksiä.

Ammattiosaston hallituksen jäseniä on mukana facebook-yhteisöissä, jotka ovat luotu palvelemaan eri ammattiosastojen toimijoita, kuten esimerkiksi ammattiosastojen sihteerit-ryhmä sekä ammattiosastojen puheenjohtajat-ryhmä. Näiden ryhmien avulla pidämme yllä yhteyksiä, jaamme vinkkejä ja neuvoja sekä käsittelemme ajankohtaisia asioita liittyen ammattiosastotoimintaan.

Jyväskylän lähihoitajia kouluttavien oppilaitosten kanssa jatkamme yhteistyötä esim. oppilaitoksissa järjestettävillä SuPer-tiedotuspäivillä sekä muistamalla valmistuvia lähihoitajia ammattiosaston stipendillä.

Ammattiosasto suosii jäsentapahtumissa jatkossakin Jyvässeudun erilaisia matkailuyrityksiä. Samalla saamme superilaista viestiä yrittäjille.

Koulutustoiminta

Olemme kannustaneet hallituksen jäseniä osallistumaan heidän tehtäväkohtaiseen koulutukseen sekä muihin Superin järjestämiin koulutuksiin ja jäseniltoihin.

Ammattiosastolta voi anoa taloudellista tukea myös muihin lähihoitajan työhön liittyviin koulutuksiin. Ammattiosasto tukee jäsenten kouluttautumista maksamalla joko yhdelle jäsenelle kahden päivän koulutuksen tai kahdelle jäsenelle yhden päivän koulutuksen SuPerin opintopäiville.

Tiedotustoiminta

Käytämme tiedotuskanavina facebookia, ao:n nettisivuja, tekstiviestejä, henkilökohtaisia infokirjeitä, sähköpostia sekä SuPer-lehteä.

Syys- ja kevätkokouskutsut ovat Superin lehdessä.

Sosiaalinen toiminta

Jatkamme vuonna 2012 aloitettua ammattiosaston jäsenten muistamista: 20, 30, 40, 50,- ja 60-vuotta täyttäneet ammattiosaston jäsenet saavat ao:n itsetekemän onnittelukortin.

Kuukausittain ammattiosasto muistaa myös uusia jäseniään kirjeellä, jossa toivotetaan tervetulleeksi ja kerrotaan ammattiosaston toiminnasta sekä kirjeen mukana yhteystiedot (puheenjohtajan puhelinnumero, ao:n nettisivut sekä facebook-sivut ja sähköpostiosoite).

Yhteistyökumppaneita muistamme joulutervehdyksellä.

Virkistystoiminta

Kevät- ja syyskokouksen yhteyteen järjestämme mukavaa toimintaa jäsenten toiveita kuunnellen.

Jäsenet ovat toivoneet sisävesiristeilyä ensi kaudellekin. Tiedustellaan jäseniltä toiveita virkistystoiminnan suhteen. Jäsenet voivat lähettää toiveitaan mm. ao:n facebook-sivujen kautta.

Vuoden 2018 sääntömääräisen kevätkokouksen aikaan juhlimme sekä 100-vuotiasta Suomea että Superin 70-vuotispäivää.

Ammattiosaston hallituksen jäsen järjestää vuoden aikana Super-nuorille oman virkistystapahtuman ammattiosaston tukemana.

Taloudellinen toiminta

Tuloina ovat liiton jäsenmaksupalautteet sekä virkistystapahtumien osallistumismaksut.